/ قیمت های جهانی / قیمت فرآورده های نفتی پلتس

قیمت فرآورده های نفتی پلتس/14 ژانویه 2021.

Platts Marketscan/14 Jan, 2021.
Commodity Price Change
FOB Persian Gulf
Naphtha ($/mt) 506.450 -7.850
Gasoline A95 ($//barrel) 59.020 -0.550
Gasoline A92 ($//barrel) 57.850 -0.590
Kerosene ($//barrel) 57.660 -0.630
Gasoil ($/mt) 59.890 -0.060
HSFO 180 CST ($/mt) 323.500 -5.580
HSFO 380 CST ($/mt) 322.750 -4.590
     
FOB Singapoore
Naphtha ($//barrel) 57.030 -0.550
Gasoline A95 ($//barrel) 61.270 -0.510
Gasoline A92 ($//barrel) 60.100 -0.550
Kerosene ($//barrel) 59.150 -0.560
Gasoil ($//barrel) 61.470 +0.010
HSFO 180 CST 2.00% ($/mt) 338.520 -5.960
HSFO 180 CST 3.50% ($/mt) 331.070 -5.830
HSFO 380 CST 3.5% ($/mt) 330.320 -4.840
 

در رسانه های اجتماعی با ما باشید: