عرضه ها و نتایج بورس انرژی در رینگ بین الملل

عرضه ها و نتایج معاملات بورس انرژی ایران در رینگ بین الملل در یک نگاه
هفته منتهی به 07 فروردین تا 13 فروردین 1400.
عرضه ها نتایج
نام کالا محل تحویل مقصد حجم
عرضه
قیمت پایه تاریخ عرضه عرضه کننده حداقل حجم خرید نوع معامله ترم تحویل نوع تسویه حجم معامله شده حجم مازاد وضعیت عرضه قیمت
(بالا-پایین)
برش سنگین (mt/$) عسلویه آزاد 1,500 490.00 10فروردین

پتروشیمی نوری

500 نقدی درب کارخانه ارزی 0.00 0.00
انجام نشده 0.00
رافینت (mt/$) عسلویه دریایی 30,000 490.37 (55.00-) 10فروردین
پتروشیمی نوری 10,000 پریمیوم فوب ارزی 0.00
0.00
انجام نشده
0.00
گاز مایع صنعتی (mt/$)
بندرامام
دریایی
42,000 606.00 (10.00-)
10فروردین
پتروشیمی بندرامام 42,000
پریمیوم
فوب
ارزی
0.00 0.00
انجام نشده 0.00
برش سنگین (mt/$)
عسلویه
دریایی
40,000
447.35 (42.79-)
10فروردین
پتروشیمی نوری
20,000
پریمیوم
فوب
ارزی
0.00
0.00
انجام نشده
0.00
گاز مایع (mt/$)
عسلویه
دریایی
42,000
606.00 (10.00-)
11فروردین
پتروشیمی پارس 42,000
پریمیوم
فوب
ارزی
0.00
0.00
انجام نشده
0.00
هیدروکربن سنگین (mt/$)
ماهشهر آزاد
4,000
490.00 11فروردین
پتروشیمی بوعلی سینا
500 نقدی
درب کارخانه
ارزی
0.00
0.00
انجام نشده
0.00
ریفورمیت (mt/$)
ماهشهر
آزاد
3,000
530.00 11فروردین
پتروشیمی بوعلی سینا
500 نقدی
درب کارخانه
ارزی
0.00
0.00
انجام نشده
0.00

در رسانه های اجتماعی با ما باشید: