عرضه ها و نتایج بورس انرژی در رینگ بین الملل

عرضه ها و نتایج معاملات بورس انرژی ایران در رینگ بین الملل در یک نگاه
هفته منتهی به 14 فروردین تا 20 فروردین 1400.
عرضه ها نتایج
نام کالا محل تحویل مقصد حجم
عرضه
قیمت پایه تاریخ عرضه عرضه کننده حداقل حجم خرید نوع معامله ترم تحویل نوع تسویه حجم معامله شده حجم مازاد وضعیت عرضه قیمت
(بالا-پایین)
نفتای سنگین (mt/$) ماهشهر دریایی
35,000
378.00 (150.00-)
16 فروردین

شرکت ملی پالایش و پخش

35,000
پریمیوم
فوب ارزی 0.00 0.00 انجام نشده 0.00
نفتای سبک (mt/$) ماهشهر
دریایی
35,000
428.00 (100.00-)
16 فروردین شرکت ملی پالایش و پخش 35,000
پریمیوم
فوب
ارزی
0.00
0.00 انجام نشده
0.00
نفتای کامل (mt/$) جزیره لاوان
دریایی
32,000
412.00 (90.00-)
16 فروردین پالایشگاه لاوان 32,000
پریمیوم
فوب
ارزی
32,000
0.00 رقابت 415.24 (86.76-)
بنزین اکتان 87 (mt/$)
بندرعباس
افغانستان
6,000
440.00 17 فروردین
شرکت ملی پالایش و پخش 2,000
نقدی
درب کارخانه
ارزی
0.00
0.00 انجام نشده
0.00
بنزین اکتان 87 (mt/$) بندرعباس
عراق
6,000 440.00 17 فروردین
شرکت ملی پالایش و پخش 2,000
نقدی
درب کارخانه
ارزی
2,000
4,000
انجام شده 440.00
بنزین اکتان 87 (mt/$) ماهشهر
عراق
6,000
440.00 17 فروردین
شرکت ملی پالایش و پخش 2,000
نقدی
درب کارخانه
ارزی
2,000
4,000
انجام شده
440.00
نفتگاز 5000 ppm ($/mt)
بندرعباس
افغانستان
6,000
470.00 17 فروردین
شرکت ملی پالایش و پخش
2,000
نقدی
درب کارخانه
ارزی
6,000
0.00
رقابت
501.79-516.86
نفتای میانی (mt/$)
بندرعباس
دریایی
35,000
412.00 (62.00-)
17 فروردین
پالایشگاه ستاره خلیج 35,000
پریمیوم
فوب
ارزی
0.00
0.00 انجام نشده
0.00
نفتای سبک (mt/$)
بندرعباس
دریایی
90,000 501.88 (42.00-)
17 فروردین
پالایشگاه ستاره خلیج
30,000 پریمیوم
فوب
ارزی
0.00
0.00 انجام نشده
0.00
نفتای کامل (mt/$)
جزیره لاوان
دریایی 15,000
412.00 (90.00-)
17 فروردین
پالایشگاه لاوان 15,000
پریمیوم
فوب
ارزی
15,000
0.00
رقابت
419.20 (82.80.00-)
ریفورمیت (mt/$)
ماهشهر آزاد 3,000
530.00 18 فروردین
پتروشیمی بوعلی سینا 500 نقدی
درب کارخانه
ارزی
- -
معتبر -
هیدروکربن سنگین (mt/$)
ماهشهر
آزاد
4,000
490.00 18 فروردین
پتروشیمی بوعلی سینا
1,000
نقدی
درب کارخانه
ارزی
-
-
معتبر
-
برش سنگین (mt/$)
عسلویه دریایی 40,000
438.21 (42.79-)
18 فروردین
پتروشیمی نوری 20,000
پریمیوم
فوب
ارزی
-
-
معتبر
-
رافینت (mt/$)
عسلویه
دریایی 30,000
473.00 (55.00-)
18 فروردین
پتروشیمی نوری
10,000
پریمیوم
فوب
ارزی
-
-
معتبر
-
MTBE ($/mt)
بندرامام عراق 3,000
702.50 (00.00)
18 فروردین
پتروشیمی بندرامام 1,500
پریمیوم
درب کارخانه
ارزی
-
-
معتبر
-

در رسانه های اجتماعی با ما باشید: