عرضه ها و نتایج بورس انرژی در رینگ بین الملل

عرضه ها و نتایج معاملات بورس انرژی ایران در رینگ بین الملل در یک نگاه
هفته منتهی به 04 بهمن تا 10 بهمن 1399.
عرضه ها نتایج
نام کالا محل تحویل مقصد حجم
عرضه
قیمت پایه تاریخ عرضه عرضه کننده حداقل حجم خرید نوع معامله ترم تحویل نوع تسویه حجم معامله شده حجم مازاد وضعیت عرضه قیمت
(بالا-پایین)
حلال 402
($/cubic meter)
اصفهان آزاد 7,500+2,502 364.09 04 بهمن پالایش نفت اصفهان 30 نقدی درب کارخانه ارزی 10,002 0.00 انجام شده (18.23 دلار تخفیف) 345.86
گاز مایع (50-50) (mt/$) عسلویه آزاد 40,000 390.00 (-150.00)
06 بهمن شرکت ملی گاز (پارس جنوبی) 5,000 نقدی درب کارخانه ارزی 0.00
0.00
انجام نشده 0.00
نفتای سبک (mt/$) ماهشهر دریایی 35,000 390.00 (-100.00) 06 بهمن شرکت ملی گاز (پارس جنوبی) 500 نقدی فوب ارزی 0.00 0.00
انجام نشده
0.00
نفتای سنگین (mt/$) ماهشهر دریایی 10,000 340.00 (-150.00) 06 بهمن شرکت ملی گاز (پارس جنوبی) 500 نقدی فوب ارزی 0.00
0.00
انجام نشده
0.00
بنزین اکتان 95 (mt/$) اصفهان ارمنستان 500 400.00 07 بهمن شرکت ملی پالایش و پخش 500 نقدی درب کارخانه ارزی 500 0.00 رقابت 416.00
بنزین اکتان 95 (mt/$) اراک آذربایجان 500 400.00 07 بهمن شرکت ملی پالایش و پخش 500 نقدی درب کارخانه ارزی 500 0.00 رقابت 407.59
هیدروکربن سنگین (mt/$) ماهشهر آزاد 4,000 465.00 07 بهمن پتروشیمی بوعلی سینا 1,000 نقدی درب کارخانه ارزی 0.00
0.00 انجام نشده
0.00
ریفورمیت (mt/$) ماهشهر آزاد 3,000 470.00 07 بهمن پتروشیمی بوعلی سینا 500 نقدی درب کارخانه ارزی 0.00 0.00
انجام نشده
0.00
رافینت 2 (گاز مایع بوتان) (mt/$) ماهشهر آزاد 3,000 380.00 08 بهمن پتروشیمی شیمی بافت 500 نقدی درب کارخانه ارزی - - معتبر -
رافینت (mt/$) عسلویه دریایی 30,000 450.17 (-40.00) 08 بهمن پتروشیمی نوری 10,000 نقدی فوب ارزی - - معتبر -

در رسانه های اجتماعی با ما باشید: