عرضه ها و نتایج بورس انرژی در رینگ بین الملل

عرضه ها و نتایج معاملات بورس انرژی ایران در رینگ بین الملل در یک نگاه
هفته منتهی به 25 بهمن تا 01 اسفند 1399.
عرضه ها نتایج
نام کالا محل تحویل مقصد حجم
عرضه
قیمت پایه تاریخ عرضه عرضه کننده حداقل حجم خرید نوع معامله ترم تحویل نوع تسویه حجم معامله شده حجم مازاد وضعیت عرضه قیمت
(بالا-پایین)
رافینت 2 (گاز بوتان) (mt/$) ماهشهر آزاد 3,000 355.00 25 بهمن پتروشیمی شیمی بافت 500 نقدی درب کارخانه ارزی 0.00 0.00
انجام نشده 0.00
 گاز مایع (50-50) (mt/$) عسلویه آزاد 40,000 380.00 25 بهمن شرکت ملی گاز (پارس جنوبی)
500 نقدی درب کارخانه ارزی 0.00
0.00
انجام نشده
0.00
نفتای سبک (mt/$) ماهشهر دریایی 35,000 427.00 (-100.00) 27 بهمن شرکت ملی پالایش و پخش 35,000 پریمیوم فوب ارزی 0.00
0.00
انجام نشده
0.00
نفتای سنگین (mt/$) ماهشهر دریایی 30,000 377.00 (-150.00)
27 بهمن شرکت ملی پالایش و پخش 30,000 پریمیوم فوب ارزی 0.00
0.00
انجام نشده
0.00
رافینت 2 (گاز بوتان) (mt/$) ماهشهر آزاد 3,000 330.00 28 بهمن پتروشیمی شیمی بافت 500 نقدی درب کارخانه ارزی 3,000 0.00 رقابت
336.00-338.00
نفتگاز 10 ppm (mt/$) تبریز ارمنستان 2,000
420.00 28 بهمن شرکت ملی پالایش و پخش 1,000
نقدی درب انبار نفت ارزی 2,000

0.00

رقابت
457.90-458.90
بنزین اکتان 95 (mt/$) اصفهان عراق 3,000 450.00 28 بهمن شرکت ملی پالایش و پخش 1,000 نقدی درب انبار نفت ارزی 3,000 0.00 رقابت
487.50-490.30
بنزین اکتان 87 (mt/$) بندرعباس عراق 3,000 340.00 28 بهمن شرکت ملی پالایش و پخش 1,000 نقدی درب انبار نفت ارزی 3,000 0.00 رقابت
365.00
بنزین اکتان 87 (mt/$) ماهشهر عراق 3,000 340.00 28 بهمن شرکت ملی پالایش و پخش 1,000 نقدی درب انبار نفت ارزی 3,000 0.00 رقابت 380.10
بنزین اکتان 95 (mt/$) اصفهان آذربایجان 1,000 450.00 28 بهمن شرکت ملی پالایش و پخش 500 نقدی درب انبار نفت ارزی 500 500 انجام شده
450.00
بنزین اکتان 91 (mt/$) تبریز ارمنستان 2,000 380.00 28 بهمن شرکت ملی پالایش و پخش 1,000 نقدی درب انبار نفت ارزی 2,000 0.00 رقابت
415.00-421.00
بنزین اکتان 87 (mt/$) بندرعباس افغانستان 3,000 340.00 28 بهمن شرکت ملی پالایش و پخش 1,000 نقدی درب انبار نفت ارزی 3,000 0.00 رقابت
441.99-443.29
نفتگاز 5000 ppm (mt/$) بندرعباس افغانستان 3,000 420.00 28 بهمن شرکت ملی پالایش و پخش 1,000 نقدی درب انبار نفت ارزی 3,000 0.00 رقابت
482.01-487.01
میعانات گازی (barrel/$) عسلویه دریایی 1,000,000 49.99 (-10.00) 28 بهمن شرکت ملی نفت ایران (پارس جنوبی) 35,000 پریمیوم فوب ارزی 0.00 0.00 انجام نشده
0.00
نفت خام سنگین (barrel/$) جزیره خارک دریایی 1,000,000 51.59 (-9.00) 28 بهمن شرکت ملی نفت ایران 35,000 پریمیوم
فوب ارزی 0.00 0.00 انجام نشده
0.00
نفت خام سبک (barrel/$) جزیره خارک دریایی 1,000,000 52.59 (-8.00) 28 بهمن شرکت ملی نفت ایران 35,000 پریمیوم
فوب ارزی 0.00 0.00 انجام نشده
0.00
میعانات گازی (mt/$) عسلویه آزاد 20,000 357.00 29 بهمن شرکت ملی نفت ایران (پارس جنوبی) 100 نقدی درب کارخانه ارزی 0.00
0.00
انجام نشده
0.00
نفت خام سبک (mt/$) کرمانشاه آزاد 10,000 330.00 29 بهمن شرکت ملی نفت ایران 100 نقدی درب انبار نفت ارزی 0.00
0.00
انجام نشده
0.00
برش سنگین (mt/$) کرمانشاه آزاد 2,500 470.00 29 بهمن پتروشیمی بیستون 250 نقدی درب کارخانه ارزی 2,500
0.00
رقابت
481.10
برش سنگین (mt/$) عسلویه آزاد 1,500 505.00 29 بهمن پتروشیمی نوری 500 نقدی درب کارخانه ارزی 0.00
0.00
انجام نشده
0.00
رافینت 2 (گاز بوتان) (mt/$) ماهشهر آزاد 3,000 330.00 29 بهمن پتروشیمی شیمی بافت 500 نقدی درب کارخانه ارزی 3,000 0.00
رقابت
345.02-349.00
نرمال بوتان (mt/$) کرمانشاه آزاد 308 325.00 29 بهمن پالایشگاه کرمانشاه 22 نقدی درب کارخانه ارزی 308 0.00
رقابت 345.40
رافینت (mt/$) عسلویه آزاد 30,000 487.09 (-40.00)
29 بهمن پتروشیمی نوری 10,000 پریمیوم فوب ارزی 0.00
0.00
انجام نشده
0.00

در رسانه های اجتماعی با ما باشید: