عرضه ها و نتایج بورس انرژی در رینگ بین الملل

عرضه ها و نتایج معاملات بورس انرژی ایران در رینگ بین الملل در یک نگاه
هفته منتهی به 02 اسفند تا 08 اسفند 1399.
عرضه ها نتایج
نام کالا محل تحویل مقصد حجم
عرضه
قیمت پایه تاریخ عرضه عرضه کننده حداقل حجم خرید نوع معامله ترم تحویل نوع تسویه حجم معامله شده حجم مازاد وضعیت عرضه قیمت
(بالا-پایین)
نفتای کامل 20 ppm ($/mt) جزیره لاوان دریایی 32,000 451.59 (-75.50) 02 اسفند پالایشگاه لاوان 32,000 پریمیوم فوب ارزی 32,000
0.00 انجام شده 0.00
رافینت 2 (گاز بوتان) (mt/$) ماهشهر آزاد 3,000 345.00 03 اسفند پتروشیمی شیمی بافت 500 نقدی درب کارخانه ارزی 3,000 0.00 رقابت 345.00-357.00
حلال 402 (cubic meter/$) اصفهان آزاد 7,500+2,502 413.84 04 اسفند پالایشگاه اصفهان 2,502 نقدی درب کارخانه ارزی
10,002 0.00 رقابت (تخفیف 37.24 دلاری روی قیمت پایه)
386.51-387.12
نفتای سبک (mt/$) ماهشهر دریایی 35,000 454.00 (-100.00) 04 اسفند شرکت ملی پالایش و پخش 35,000 نقدی فوب ارزی 35,000 0.00 انجام شده
454.00 (-100.00)
نفتای سنگین (mt/$) ماهشهر دریایی 30,000 404.00 (-150.00) 04 اسفند شرکت ملی پالایش و پخش 30,000 نقدی فوب ارزی 0.00 0.00 انجام نشده 0.00
بنزین اکتان 95 (mt/$) اصفهان آذربایجان 120 450.00 05 اسفند شرکت ملی پالایش و پخش 120 نقدی درب انبار نفت ارزی 120 0.00 رقابت
490.30
نفتگاز 5000 ppm ($/mt) تبریز مرز بازرگان 500 420.00 05 اسفند شرکت ملی پالایش و پخش 500 نقدی درب انبار نفت ارزی 500 0.00 انجام شده
420.00
گاز مایع (30-70) (mt/$) تبریز ارمنستان 500 423.00 (-150.00) 05 اسفند شرکت ملی پالایش و پخش 500 نقدی درب انبار نفت ارزی 500 0.00 رقابت
454.10 (-118.90)
رافینت 2 (گاز بوتان) (mt/$) ماهشهر آزاد 3,000 345.00 05 اسفند پتروشیمی شیمی بافت 500 نقدی درب کارخانه ارزی 3,000 0.00 انجام شده
345.00
برش سنگین (mt/$) عسلویه آزاد 1,500 490.00 06 اسفند پتروشیمی نوری 500 نقدی درب کارخانه  ارزی 0.00
0.00
انجام نشده
0.00
رافینت (mt/$) عسلویه دریایی 30,000 513.58 (-40.00) 06 اسفند پتروشیمی نوری 10,000 پریمیوم فوب ارزی 0.00
0.00 انجام نشده
0.00
0.00

در رسانه های اجتماعی با ما باشید: