گاز مایع CP آرامکو

گاز مایع CP آرامکو ژانویه 2021.
نام کالا قیمت میزان تغییرات درصد تغییرات
پروپان (mt/$) 550.00 +100.00 22.22%
بوتان (mt/$) 530.00 +70.00 15.22%
گاز مایع (50-50 %) (mt/$) 540.00 +85.00 18.68%
گاز مایع (30-70 %) (mt/$) 536.00 +79.00 17.29%

در رسانه های اجتماعی با ما باشید: