بازار افغانستان

قیمت فرآورده ها در بازار افغانستان/30 دی 1399.

بازار افغانستان
قیمت فرآورده های نفتی در بازار هرات (افغانستان)
نام کالا  برند 1399/10/29 1399/10/30 میزان تغییرات درصد تغییرات %
گازوییل (mt/$)  معافی دار  610.00 620.00 10.00 1.64%
گازوییل (mt/$)  فراه - - - -
گازوییل (mt/$)  شیشه ای
-
- - -
بنزینA80 (mt/$)  سنگین  - - - -
بنزین A93(mt/$)  ترکمن 495.00 520.00 25.00 5.05%
بنزین (mt/$)  ایران 495.00 520.00 25.00 5.05%
بنزین A95 (mt/$)  سوپر  585.00 600.00 15.00 2.56%
گاز مایع (mt/$)  ایران-ترکمن   563.00 557.00 -6.00 -1.07%

 

 

قیمت فرآورده های نفتی در بندر آقینه/بندر حیرتان (افغانستان)
نام کالا  برند بندر 1399/10/27 1399/10/30 میزان تغییرات درصد تغییرات %
گازوییل (mt/$)  01 آقینه 563.00 615.00 52.00 9.24%
گازوییل (mt/$)  02 آقینه 570.00 620.00 50.00 8.77%
گازوییل (mt/$)  05 آقینه 560.00 610.00 50.00 8.93%
بنزین (mt/$)   A92 آقینه
570.00
590.00 20.00 3.51%
بنزین (mt/$)   A95 آقینه - - - -
بنزین (mt/$)   A93 آقینه 495.00 540.00 45.00 9.09%
بنزین (mt/$)   A80 آقینه 490.00 510.00 20.00 4.08%
گاز مایع (mt/$)  - آقینه 575.00 570.00 -5.00 -0.87%
گاز مایع (mt/$)  - حیرتان 590.00 585.00 -5.00 -0.85%
گازوییل (mt/$)  01 حیرتان 575.00 630.00 55.00 9.57%
بنزین (mt/$)  A92 حیرتان 595.00 605.00 10.00 1.68%

 

۳۰ دی ۱۳۹۹ ۱۲:۴۶
تعداد بازدید : ۵۲۲

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 

در رسانه های اجتماعی با ما باشید: