بازار افغانستان

قیمت فرآورده ها در بازار افغانستان/05 بهمن 1399.

بازار افغانستان
قیمت فرآورده های نفتی در بازار هرات (افغانستان)
نام کالا  برند 1399/11/04 1399/11/05 میزان تغییرات درصد تغییرات %
گازوییل (mt/$)  معافی دار  600.00 610.00 10.00 1.67%
گازوییل (mt/$)  فراه 610.00 - - -
گازوییل (mt/$)  شیشه ای
-
- - -
بنزینA80 (mt/$)  سنگین  - - - -
بنزین A93(mt/$)  ترکمن 500.00 505.00 5.00 1.00%
بنزین (mt/$)  ایران 505.00 510.00 5.00 0.99%
بنزین A95 (mt/$)  سوپر  590.00 590.00 0.00 0.00%
گاز مایع (mt/$)  ایران-ترکمن   542.00 535.00 -7.00 -1.29%

 

 

 

قیمت فرآورده های نفتی در بندر آقینه/بندر حیرتان (افغانستان)
نام کالا  برند بندر 1399/10/30 1399/11/05 میزان تغییرات درصد تغییرات %
گازوییل (mt/$)  01 آقینه 615.00 597.00 -18.00 -2.93%
گازوییل (mt/$)  02 آقینه 620.00 600.00 -20.00 -3.23%
گازوییل (mt/$)  05 آقینه 610.00 595.00 -15.00 -2.46%
بنزین (mt/$)   A92 آقینه
590.00
590.00 0.00 0.00%
بنزین (mt/$)   A95 آقینه - 585.00 - -
بنزین (mt/$)   A93 آقینه 540.00 530.00 -10.00 -1.85%
بنزین (mt/$)   A80 آقینه 510.00 510.00 0.00 0.00%
گاز مایع (mt/$)  - آقینه 570.00 540.00 -30.00 -5.26%
گاز مایع (mt/$)  - حیرتان 585.00 568.00 -17.00 -2.91%
گازوییل (mt/$)  01 حیرتان 630.00 610.00 -20.00 -3.17%
بنزین (mt/$)  A92 حیرتان 605.00 605.00 0.00 0.00%
۵ بهمن ۱۳۹۹ ۱۴:۴۰
تعداد بازدید : ۵۵۹

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 

در رسانه های اجتماعی با ما باشید: