بازار افغانستان

قیمت فرآورده ها در بازار افغانستان/08 بهمن 1399.

بازار افغانستان
قیمت فرآورده های نفتی در بازار هرات (افغانستان)
نام کالا  برند 1399/11/07 1399/11/08 میزان تغییرات درصد تغییرات %
گازوییل (mt/$)  معافی دار  600.00 600.00 0.00 0.00%
گازوییل (mt/$)  فراه - - - -
گازوییل (mt/$)  شیشه ای
-
- - -
بنزینA80 (mt/$)  سنگین  - - - -
بنزین A93(mt/$)  ترکمن 500.00 495.00 -5.00 -1.00%
بنزین (mt/$)  ایران 505.00 500.00 -5.00 -0.99%
بنزین A95 (mt/$)  سوپر  590.00 580.00 -10.00 -1.69%
گاز مایع (mt/$)  ایران-ترکمن   523.50 520.00 -3.50 -0.67%

 

قیمت فرآورده های نفتی در بندر آقینه/بندر حیرتان (افغانستان)
نام کالا  برند بندر 1399/11/05 1399/11/08 میزان تغییرات درصد تغییرات %
گازوییل (mt/$)  01 آقینه 597.00 584.00 -13.00 -2.18%
گازوییل (mt/$)  02 آقینه 600.00 592.00 -8.00 -1.33%
گازوییل (mt/$)  05 آقینه 595.00 583.00 -12.00 -2.02%
بنزین (mt/$)   A92 آقینه
590.00
592.00 2.00 0.34%
بنزین (mt/$)   A95 آقینه 585.00 573.00 - -
بنزین (mt/$)   A93 آقینه 530.00 508.00 -22.00 -4.15%
بنزین (mt/$)   A80 آقینه 510.00 495.00 -15.00 -2.94%
گاز مایع (mt/$)  - آقینه 540.00 542.00 2.00 0.37%
گاز مایع (mt/$)  - حیرتان 568.00 560.00 -8.00 -1.41%
گازوییل (mt/$)  01 حیرتان 610.00 603.00 -7.00 -1.15%
بنزین (mt/$)  A92 حیرتان 605.00 585.00 -20.00 -3.31%

 

۸ بهمن ۱۳۹۹ ۱۴:۱۱
تعداد بازدید : ۵۱۰

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 

در رسانه های اجتماعی با ما باشید: