بازار افغانستان

قیمت فرآورده ها در بازار افغانستان/11 بهمن 1399.

بازار افغانستان
قیمت فرآورده های نفتی در بازار هرات (افغانستان)
نام کالا  برند 1399/11/09 1399/11/11 میزان تغییرات درصد تغییرات %
گازوییل (mt/$)  معافی دار  595.00 590.00 -5.00 -0.84%
گازوییل (mt/$)  فراه - - - -
گازوییل (mt/$)  شیشه ای
-
- - -
بنزینA80 (mt/$)  سنگین  480.00 - - -
بنزین A93(mt/$)  ترکمن 495.00 485.00 -10.00 -2.02%
بنزین (mt/$)  ایران 495.00 480.00 -15.00 -3.03%
بنزین A95 (mt/$)  سوپر  580.00 575.00 -5.00 -0.86%
گاز مایع (mt/$)  ایران-ترکمن   525.00 526.00 1.00 0.19%

 

قیمت فرآورده های نفتی در بندر آقینه/بندر حیرتان (افغانستان)
نام کالا  برند بندر 1399/11/08 1399/11/11 میزان تغییرات درصد تغییرات %
گازوییل (mt/$)  01 آقینه 584.00 583.00 -1.00 -0.17%
گازوییل (mt/$)  02 آقینه 592.00 585.00 -7.00 -1.18%
گازوییل (mt/$)  05 آقینه 583.00 580.00 -3.00 -0.51%
بنزین (mt/$)   A92
آقینه
592.00 580.00 -12.00 -2.03%
بنزین (mt/$)   A95 آقینه 573.00 - - -
بنزین (mt/$)   A93 آقینه 508.00 505.00 -3.00 -0.59%
بنزین (mt/$)   A80 آقینه 495.00 495.00 0.00 0.00%
گاز مایع (mt/$)  - آقینه 542.00 535.00 -7.00 -1.29%
گاز مایع (mt/$)  - حیرتان 560.00 548.00 -12.00 -2.14%
گازوییل (mt/$)  01 حیرتان 603.00 597.00 -6.00 -1.00%
گازوییل (mt/$)  02 حیرتان - 604.00 - -
بنزین (mt/$)  A92 حیرتان 585.00 590.00 5.00 0.85%

 

۱۱ بهمن ۱۳۹۹ ۱۳:۳۶
تعداد بازدید : ۵۴۰

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 

در رسانه های اجتماعی با ما باشید: