بازار افغانستان

قیمت فرآورده ها در بازار افغانستان/14 بهمن 1399.

بازار افغانستان
قیمت فرآورده های نفتی در بازار هرات (افغانستان)
نام کالا  برند 1399/11/13 1399/11/14 میزان تغییرات درصد تغییرات %
گازوییل (mt/$)  معافی دار  590.00 590.00 0.00 0.00%
گازوییل (mt/$)  فراه - - - -
گازوییل (mt/$)  شیشه ای
-
- - -
بنزینA80 (mt/$)  سنگین  480.00 480.00 - -
بنزین A93(mt/$)  ترکمن 490.00 495.00 5.00 1.02%
بنزین (mt/$)  ایران 495.00 495.00 0.00 0.00%
بنزین A95 (mt/$)  سوپر  575.00 575.00 0.00 0.00%
گاز مایع (mt/$)  ایران-ترکمن   - 522.50 - -

 

قیمت فرآورده های نفتی در بندر آقینه/بندر حیرتان (افغانستان)
نام کالا  برند بندر 1399/11/11 1399/11/14 میزان تغییرات درصد تغییرات %
گازوییل (mt/$)  01 آقینه 583.00 575.00 -8.00 -1.37%
گازوییل (mt/$)  02 آقینه 585.00 580.00 -5.00 -0.85%
گازوییل (mt/$)  05 آقینه 580.00 573.00 -7.00 -1.21%
بنزین (mt/$)   A92 آقینه
580.00
578.00 -2.00 -0.34%
بنزین (mt/$)   A95 آقینه - - - -
بنزین (mt/$)   A93 آقینه 505.00 502.00 -3.00 -0.59%
بنزین (mt/$)   A80 آقینه 495.00 490.00 -5.00 -1.01%
گاز مایع (mt/$)  - آقینه 535.00 518.00 -17.00 -3.18%
گاز مایع (mt/$)  - حیرتان 548.00 535.00 -13.00 -2.37%
گازوییل (mt/$)  01 حیرتان 597.00 595.00 -2.00 -0.34%
گازوییل (mt/$)  02 حیرتان 604.00 600.00 - -
بنزین (mt/$)  A92 حیرتان 590.00 585.00 -5.00 -0.85%

 

۱۴ بهمن ۱۳۹۹ ۱۵:۲۰
تعداد بازدید : ۵۲۷

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 

در رسانه های اجتماعی با ما باشید: