بازار افغانستان

قیمت فرآورده ها در بازار افغانستان/18 بهمن 1399.

بازار افغانستان
قیمت فرآورده های نفتی در بازار هرات (افغانستان)
نام کالا  برند 1399/11/16 1399/11/18 میزان تغییرات درصد تغییرات %
گازوییل (mt/$)  معافی دار  595.00 605.00 10.00 1.68%
گازوییل (mt/$)  فراه - - - -
گازوییل (mt/$)  شیشه ای
-
- - -
بنزینA80 (mt/$)  سنگین  485.00 480.00 - -
بنزین A93(mt/$)  ترکمن 505.00 505.00 0.00 0.00%
بنزین (mt/$)  ایران 505.00 510.00 5.00 0.99%
بنزین A95 (mt/$)  سوپر  580.00 580.00 0.00 0.00%
گاز مایع (mt/$)  ایران-ترکمن   515.00 520.00 5.00 0.97%

 

قیمت فرآورده های نفتی در بندر آقینه/بندر حیرتان (افغانستان)
نام کالا  برند بندر 1399/11/14 1399/11/18 میزان تغییرات درصد تغییرات %
گازوییل (mt/$)  01 آقینه 575.00 605.00 30.00 5.22%
گازوییل (mt/$)  02 آقینه 580.00 610.00 30.00 5.17%
گازوییل (mt/$)  05 آقینه 573.00 600.00 27.00 4.71%
بنزین (mt/$)   A92 آقینه 578.00 597.00 19.00 3.29%
بنزین (mt/$)   A95 آقینه
-
- - -
بنزین (mt/$)   A93 آقینه 502.00 545.00 43.00 8.57%
بنزین (mt/$)   A80 آقینه 490.00 510.00 20.00 4.08%
گاز مایع (mt/$)  - آقینه 518.00 500.00 -18.00 -3.47%
گاز مایع (mt/$)  - حیرتان 535.00 517.00 -18.00 -3.36%
گازوییل (mt/$)  01 حیرتان 595.00 615.00 20.00 3.36%
گازوییل (mt/$)  02 حیرتان 600.00 - - -
بنزین (mt/$)  A92 حیرتان 585.00 615.00 30.00 5.13%

 

۱۸ بهمن ۱۳۹۹ ۱۴:۴۲
تعداد بازدید : ۵۴۵

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 

در رسانه های اجتماعی با ما باشید: