بازار افغانستان

قیمت فرآورده ها در بازار افغانستان/22 بهمن 1399.

بازار افغانستان
قیمت فرآورده های نفتی در بازار هرات (افغانستان)
نام کالا  برند 1399/11/21 1399/11/22 میزان تغییرات درصد تغییرات %
گازوییل (mt/$)  معافی دار  610.00 610.00 0.00 0.00%
گازوییل (mt/$)  فراه - - - -
گازوییل (mt/$)  شیشه ای
-
- - -
بنزینA80 (mt/$)  سنگین  - 500.00 - -
بنزین A93(mt/$)  ترکمن 520.00 520.00 0.00 0.00%
بنزین (mt/$)  ایران 520.00 520.00 0.00 0.00%
بنزین A95 (mt/$)  سوپر  580.00 580.00 0.00 0.00%
گاز مایع (mt/$)  ایران-ترکمن   - 505.00 - -

 

قیمت فرآورده های نفتی در بندر آقینه/بندر حیرتان (افغانستان)
نام کالا  برند بندر 1399/11/21 1399/11/22 میزان تغییرات درصد تغییرات %
گازوییل (mt/$)  01 آقینه 597.00 600.00 3.00 0.50%
گازوییل (mt/$)  02 آقینه 603.00 603.00 0.00 0.00%
گازوییل (mt/$)  05 آقینه 592.00 595.00 3.00 0.51%
بنزین (mt/$)   A92 آقینه 597.00 600.00 3.00 0.50%
بنزین (mt/$)   A95 آقینه
590.00
595.00 - -
بنزین (mt/$)   A93 آقینه 532.00 545.00 13.00 2.44%
بنزین (mt/$)   A80 آقینه 510.00 515.00 5.00 0.98%
گاز مایع (mt/$)  - آقینه 515.00 515.00 0.00 0.00%
گاز مایع (mt/$)  - حیرتان 534.00 530.00 -4.00 -0.75%
گازوییل (mt/$)  01 حیرتان 613.00 615.00 2.00 0.33%
گازوییل (mt/$)  02 حیرتان - - - -
بنزین (mt/$)  A92 حیرتان 610.00 613.00 3.00 0.49%

 

۲۲ بهمن ۱۳۹۹ ۱۷:۳۸
تعداد بازدید : ۵۳۸

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 

در رسانه های اجتماعی با ما باشید: