بازار افغانستان

قیمت فرآورده ها در بازار افغانستان/13 اسفند 1399.

بازار افغانستان
قیمت فرآورده های نفتی در بازار هرات (افغانستان)
نام کالا  برند 1399/12/12 1399/12/13 میزان تغییرات درصد تغییرات %
گازوییل (mt/$)  معافی دار  640.00 635.00 -5.00 -0.78%
گازوییل (mt/$)  فراه - - - -
گازوییل (mt/$)  شیشه ای
-
- - -
بنزینA80 (mt/$)  سنگین  - - - -
بنزین A93(mt/$)  ترکمن 565.00 563.00 -2.00 -0.35%
بنزین (mt/$)  ایران 565.00 563.00 -2.00 -0.35%
بنزین A95 (mt/$)  سوپر  625.00 630.00 5.00 0.80%
گاز مایع (mt/$)  ایران-ترکمن   - 545.00 - -

 

قیمت فرآورده های نفتی در بندر آقینه/بندر حیرتان (افغانستان)
نام کالا  برند بندر 1399/12/12 1399/12/13 میزان تغییرات درصد تغییرات %
گازوییل (mt/$)  01 آقینه 625.00 620.00 -5.00 -0.80%
گازوییل (mt/$)  02 آقینه 628.00 625.00 -3.00 -0.48%
گازوییل (mt/$)  05 آقینه 620.00 618.00 -2.00 -0.32%
بنزین (mt/$)   A92 آقینه 650.00 645.00 -5.00 -0.77%
بنزین (mt/$)   A95 آقینه
645.00
650.00 - -
بنزین (mt/$)   A93 آقینه 590.00 585.00 -5.00 -0.85%
بنزین (mt/$)   A80 آقینه 564.00 560.00 -4.00 -0.71%
گاز مایع (mt/$)  - آقینه 560.00 550.00 -10.00 -1.79%
گاز مایع (mt/$)  - حیرتان 577.00 580.00 3.00 0.52%
گازوییل (mt/$)  01 حیرتان 658.00 650.00 -8.00 -1.22%
گازوییل (mt/$)  02 حیرتان 660.00 655.00 - -
بنزین (mt/$)  A92 حیرتان 675.00 670.00 -5.00 -0.74%

 

۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۹:۲۲
تعداد بازدید : ۶۴۲

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 

در رسانه های اجتماعی با ما باشید: