بازار افغانستان

قیمت فرآورده ها در بازار افغانستان/10 فروردین 1400.

بازار افغانستان
قیمت فرآورده های نفتی در بازار هرات (افغانستان)
نام کالا  برند 1400/01/09 1400/01/10 میزان تغییرات درصد تغییرات %
گازوییل (mt/$)  معافی دار  640.00 640.00 0.00 0.00%
گازوییل (mt/$)  فراه - - - -
گازوییل (mt/$)  شیشه ای
-
- - -
بنزینA80 (mt/$)  سنگین  - 550.00 - -
بنزین A93(mt/$)  ترکمن 570.00 570.00 0.00 0.00%
بنزین (mt/$)  ایران 565.00 565.00 0.00 0.00%
بنزین A95 (mt/$)  سوپر  655.00 655.00 0.00 0.00%
گاز مایع (mt/$)  ایران-ترکمن   536.00 539.00 3.00 0.56%

 

قیمت فرآورده های نفتی در بندر آقینه/بندر حیرتان (افغانستان)
نام کالا  برند بندر 1400/01/09 1400/01/10 میزان تغییرات درصد تغییرات %
گازوییل (mt/$)  01 آقینه 630.00 635.00 5.00 0.79%
گازوییل (mt/$)  02 آقینه 635.00 640.00 5.00 0.79%
گازوییل (mt/$)  05 آقینه 625.00 630.00 5.00 0.80%
بنزین (mt/$)   A92 آقینه 670.00 670.00 0.00 0.00%
بنزین (mt/$)   A95 آقینه
665.00
663.00 -2.00 -0.30%
بنزین (mt/$)   A93 آقینه 590.00 590.00 0.00 0.00%
بنزین (mt/$)   A80 آقینه 595.00 595.00 0.00 0.00%
گاز مایع (mt/$)  - آقینه 553.00 557.00 4.00 0.72%
گاز مایع (mt/$)  - حیرتان 573.00 573.00 0.00 0.00%
گازوییل (mt/$)  01 حیرتان - - - -
گازوییل (mt/$)  02 حیرتان 653.00 658.00 5.00 0.77%
بنزین (mt/$)  A92 حیرتان 700.00 695.00 -5.00 -0.71%

 

۱۰ فروردین ۱۴۰۰ ۱۷:۱۹
تعداد بازدید : ۷۸۸

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 

در رسانه های اجتماعی با ما باشید: